THẺ NHỚ SDHC 32Gb

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  160.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme PRO U3 V30 95MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme PRO U3 V30 95MB/s (Class 10)

Giá Mới :  290.000 vnd

Giá Cũ :  450.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  370.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

Giá Mới :  160.000 vnd

Giá Cũ :  225.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s.

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s.

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  295.000 vnd