THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

Giá Mới :  690.000 vnd

Giá Cũ :  750.000 vnd

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Giá Mới :  220.000 vnd

Giá Cũ :  270.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  2.050.000 vnd

Giá Cũ :  2.650.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K   170MB/S

THẺ NHỚ 512GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K 170MB/S

Giá Mới :  3.650.000 vnd

Giá Cũ :  5.350.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  1.750.000 vnd

Giá Cũ :  1.970.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  280.000 vnd

Giá Cũ :  330.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  470.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  910.000 vnd

Giá Cũ :  1.350.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

Giá Mới :  450.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  790.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  225.000 vnd

Giá Cũ :  240.000 vnd

Sản phẩm bán Chạy
USB SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB 3.1

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB 3.1

Giá Mới :  235.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB 3.1

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB 3.1

Giá Mới :  150.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

Giá Mới :  450.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

Giá Mới :  460.000 vnd

Giá Cũ :  570.000 vnd

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

Giá Mới :  180.000 vnd