THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  2.050.000 vnd

Giá Cũ :  2.660.000 vnd

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

Giá Mới :  7.900.000 vnd
THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

Giá Mới :  380.000 vnd

Giá Cũ :  420.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  350.000 vnd

Giá Cũ :  390.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  590.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  1.250.000 vnd

Giá Cũ :  1.350.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

Giá Mới :  490.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  990.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  750.000 vnd

Giá Cũ :  890.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  210.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  120.000 vnd

Giá Cũ :  170.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  420.000 vnd

Giá Cũ :  490.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  225.000 vnd

Giá Cũ :  240.000 vnd

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  270.000 vnd

Giá Cũ :  320.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

Giá Mới :  470.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

USB 32Gb SanDisk Ultra Fit CZ43 3.0

USB 32Gb SanDisk Ultra Fit CZ43 3.0

Giá Mới :  180.000 vnd
Sản phẩm bán Chạy
ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

Giá Mới :  160.000 vnd
PIN PINENG 999 20.000 mAh

PIN PINENG 999 20.000 mAh

Giá Mới :  495.000 vnd

Giá Cũ :  560.000 vnd

USB TOSHIBA 16Gb hayabusa

USB TOSHIBA 16Gb hayabusa

Giá Mới :  90.000 vnd