THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  2.050.000 vnd

Giá Cũ :  2.660.000 vnd

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

Giá Mới :  7.900.000 vnd
THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

Giá Mới :  380.000 vnd

Giá Cũ :  420.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  350.000 vnd

Giá Cũ :  390.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  590.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  1.250.000 vnd

Giá Cũ :  1.350.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

Giá Mới :  490.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  990.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  750.000 vnd

Giá Cũ :  890.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  210.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  120.000 vnd

Giá Cũ :  170.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  420.000 vnd

Giá Cũ :  490.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  225.000 vnd

Giá Cũ :  240.000 vnd

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  270.000 vnd

Giá Cũ :  320.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

Giá Mới :  470.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 3.0

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 3.0

Giá Mới :  120.000 vnd
Sản phẩm bán Chạy
USB SanDisk Ultra Flair CZ430 32GB 3.1

USB SanDisk Ultra Flair CZ430 32GB 3.1

Giá Mới :  150.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

Giá Mới :  450.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

Thẻ Nhớ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Thẻ Nhớ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  89.000 vnd

Giá Cũ :  155.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

Giá Mới :  155.000 vnd

Giá Cũ :  215.000 vnd

Thẻ Nhớ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Thẻ Nhớ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Giá Mới :  135.000 vnd

Giá Cũ :  190.000 vnd

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

Giá Mới :  460.000 vnd

Giá Cũ :  570.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

Giá Mới :  380.000 vnd

Giá Cũ :  580.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

Giá Mới :  240.000 vnd

Giá Cũ :  370.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

Giá Mới :  500.000 vnd

Giá Cũ :  560.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

Giá Mới :  290.000 vnd

Giá Cũ :  500.000 vnd

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

Giá Mới :  180.000 vnd
USB TOSHIBA 16Gb hayabusa

USB TOSHIBA 16Gb hayabusa

Giá Mới :  90.000 vnd