THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
THẺ NHỚ 1TB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

THẺ NHỚ 1TB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

Giá Mới :  2.850.000 vnd

Giá Cũ :  3.500.000 vnd

THẺ NHỚ 1Tb SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3, V30 , 4K 170MB/S

THẺ NHỚ 1Tb SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3, V30 , 4K 170MB/S

Giá Mới :  6.500.000 vnd

Giá Cũ :  7.300.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  790.000 vnd

Giá Cũ :  850.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  250.000 vnd

Giá Cũ :  280.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

THẺ NHỚ 512GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

Giá Mới :  1.300.000 vnd

Giá Cũ :  1.550.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 120Mb/s A1

Giá Mới :  620.000 vnd

Giá Cũ :  750.000 vnd

Thẻ nhớ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s

Thẻ nhớ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s

Giá Mới :  299.000 vnd

Giá Cũ :  360.000 vnd

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  270.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  1.650.000 vnd

Giá Cũ :  2.050.000 vnd

Sản phẩm bán Chạy
THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  160.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

THẺ NHỚ CF 128GB SANDISK EXTREME

THẺ NHỚ CF 128GB SANDISK EXTREME

Giá Mới :  1.950.000 vnd
USB SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB 3.1

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB 3.1

Giá Mới :  225.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB 3.1

USB SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB 3.1

Giá Mới :  150.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 128 GB 3.0

Giá Mới :  380.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

USB OTG 128Gb 3.0 SanDisk Ultra Dual Drive M3.0

Giá Mới :  390.000 vnd

Giá Cũ :  460.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

Giá Mới :  320.000 vnd

Giá Cũ :  580.000 vnd

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

ĐẦU ĐỌC TRANSCEND F5 3.0

Giá Mới :  180.000 vnd