THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Thẻ nhớ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U1 100MB/S

Giá Mới :  245.000 vnd

Giá Cũ :  270.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 256GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  750.000 vnd

Giá Cũ :  950.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  2.590.000 vnd

Giá Cũ :  2.650.000 vnd

THẺ NHỚ 512GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K   170MB/S

THẺ NHỚ 512GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K 170MB/S

Giá Mới :  3.650.000 vnd

Giá Cũ :  5.350.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  1.970.000 vnd

Giá Cũ :  2.660.000 vnd

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

SSD SAMSUNG 860 EVO 2Tb 2,5 inch SATA III

Giá Mới :  7.900.000 vnd
THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s

Giá Mới :  360.000 vnd

Giá Cũ :  420.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  330.000 vnd

Giá Cũ :  390.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  550.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  990.000 vnd

Giá Cũ :  1.350.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

Giá Mới :  450.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  899.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Thẻ nhớ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  120.000 vnd

Giá Cũ :  170.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  370.000 vnd

Giá Cũ :  490.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  225.000 vnd

Giá Cũ :  240.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

Giá Mới :  430.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 3.0

USB SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 3.0

Giá Mới :  120.000 vnd
Sản phẩm bán Chạy