THẺ NHỚ MINH HẰNG

Sản phẩm mới
THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

Giá Mới :  560.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

Giá Mới :  330.000 vnd

Giá Cũ :  420.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  700.000 vnd

Giá Cũ :  850.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  280.000 vnd

Sản phẩm bán Chạy