THẺ NHỚ SD , SDHC , SDXC ( MÁY ẢNH, MÁY QUAY) )

THẺ NHỚ 256GB Sandisk SDXC Extreme 150MB/s U3 4K Class 10

THẺ NHỚ 256GB Sandisk SDXC Extreme 150MB/s U3 4K Class 10

Giá Mới :  890.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  700.000 vnd

Giá Cũ :  850.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  360.000 vnd

Giá Cũ :  470.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  210.000 vnd

Giá Cũ :  280.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 120MB/s

Giá Mới :  160.000 vnd

Giá Cũ :  180.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K   170MB/S

THẺ NHỚ 256GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 U3 V30 4K 170MB/S

Giá Mới :  1.300.000 vnd

Giá Cũ :  1.890.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK EXTREME PRO CLASS 10 170MB/S U3 V30

Giá Mới :  420.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme PRO U3 V30 95MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme PRO U3 V30 95MB/s (Class 10)

Giá Mới :  290.000 vnd

Giá Cũ :  450.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 64GB Sandisk SDXC Extreme U3 V30 150MB/s (Class 10)

Giá Mới :  280.000 vnd

Giá Cũ :  320.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

THẺ NHỚ 32GB Sandisk SDHC Extreme U3 V30 90MB/s (Class 10)

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  370.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

THẺ NHỚ 128GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  560.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  500.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

THẺ NHỚ 64GB SDXC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

Giá Mới :  270.000 vnd

Giá Cũ :  480.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 48MB/s

Giá Mới :  160.000 vnd

Giá Cũ :  225.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s.

THẺ NHỚ 32GB SDHC SANDISK ULTRA CLASS 10 80MB/s.

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  295.000 vnd

Thẻ nhớ SDHC 16GB SanDisk Extreme PRO UHS-I  633X 95MB/S

Thẻ nhớ SDHC 16GB SanDisk Extreme PRO UHS-I 633X 95MB/S

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd