THẺ NHỚ MICRO SDXC 200Gb -512Gb

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 512GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  2.050.000 vnd

Giá Cũ :  2.660.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  1.250.000 vnd

Giá Cũ :  1.350.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  990.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  750.000 vnd

Giá Cũ :  890.000 vnd