THẺ NHỚ MICRO SD ( TF )

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  1.290.000 vnd

Giá Cũ :  1.390.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

Giá Mới :  730.000 vnd

Giá Cũ :  830.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  950.000 vnd

Giá Cũ :  1.150.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  230.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  130.000 vnd

Giá Cũ :  170.000 vnd

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  89.000 vnd

Giá Cũ :  155.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  530.000 vnd

Giá Cũ :  590.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  290.000 vnd

Giá Cũ :  350.000 vnd

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

Giá Mới :  115.000 vnd

Giá Cũ :  165.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

Giá Mới :  165.000 vnd

Giá Cũ :  215.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100MB/S

THẺ NHỚ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100MB/S

Giá Mới :  420.000 vnd

Giá Cũ :  520.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  250.000 vnd

Giá Cũ :  330.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

THẺ NHỚ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Giá Mới :  145.000 vnd

Giá Cũ :  190.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  270.000 vnd

Giá Cũ :  320.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

Giá Mới :  570.000 vnd

Giá Cũ :  650.000 vnd