THẺ NHỚ MICRO SD ( TF )

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 256GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  1.650.000 vnd

Giá Cũ :  1.999.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

Giá Mới :  990.000 vnd

Giá Cũ :  1.100.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  1.150.000 vnd

Giá Cũ :  1.490.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  280.000 vnd

Giá Cũ :  355.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  175.000 vnd

Giá Cũ :  230.000 vnd

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  110.000 vnd

Giá Cũ :  155.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  650.000 vnd

Giá Cũ :  750.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  340.000 vnd

Giá Cũ :  430.000 vnd

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

THẺ NHỚ 16GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

Giá Mới :  130.000 vnd

Giá Cũ :  165.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra MicroSDHC (Class 10) 98Mb/s A1

Giá Mới :  210.000 vnd

Giá Cũ :  260.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100MB/S

THẺ NHỚ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100MB/S

Giá Mới :  540.000 vnd

Giá Cũ :  699.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  280.000 vnd

Giá Cũ :  330.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

THẺ NHỚ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Giá Mới :  195.000 vnd

Giá Cũ :  220.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  330.000 vnd

Giá Cũ :  395.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

THẺ NHỚ Micro SDXC 128GB Samsung EVO plus U3 100MB/S

Giá Mới :  730.000 vnd

Giá Cũ :  790.000 vnd