THẺ NHỚ MICRO SD ( TF )

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A1 100Mb/s

Giá Mới :  1.470.000 vnd

Giá Cũ :  1.580.000 vnd

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 200GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  1.690.000 vnd

Giá Cũ :  1.890.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  455.000 vnd

Giá Cũ :  499.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  255.000 vnd

Giá Cũ :  299.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

THẺ NHỚ 64GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s A1

Giá Mới :  485.000 vnd

Giá Cũ :  530.000 vnd

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

THẺ NHỚ Micro SDXC 64GB Samsung EVO plus U3 100MB/S 4K

Giá Mới :  499.000 vnd

Giá Cũ :  600.000 vnd

THẺ NHỚ 64GB Samsung evo MicroSDXC (Class 10)

THẺ NHỚ 64GB Samsung evo MicroSDXC (Class 10)

Giá Mới :  485.000 vnd

Giá Cũ :  550.000 vnd

THẺ NHỚ 16GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) 90MB/S

THẺ NHỚ 16GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) 90MB/S

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  320.000 vnd

0 sp