THẺ NHỚ MICRO SD ( TF )

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

THẺ NHỚ 512GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

Giá Mới :  1.100.000 vnd

Giá Cũ :  1.250.000 vnd

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

THẺ NHỚ 256GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

Giá Mới :  560.000 vnd

Giá Cũ :  690.000 vnd

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

THẺ NHỚ 128GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 190Mb/s

Giá Mới :  330.000 vnd

Giá Cũ :  420.000 vnd

Thẻ nhớ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s

Thẻ nhớ 128GB Sandisk Ultra Micro SDXC (Class 10) 100Mb/s

Giá Mới :  240.000 vnd

Giá Cũ :  290.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB TOSHIBA MICRO SDHC CLASS 10 100Mb/S

THẺ NHỚ 32GB TOSHIBA MICRO SDHC CLASS 10 100Mb/S

Giá Mới :  100.000 vnd

Giá Cũ :  150.000 vnd

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Thẻ nhớ 64GB Sandisk EXTREME Micro SDXC (Class 10) U3 V30 A2 160Mb/s

Giá Mới :  199.000 vnd

Giá Cũ :  330.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

THẺ NHỚ 32GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  0 vnd

Giá Cũ :  170.000 vnd

Thẻ Nhớ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Thẻ Nhớ 16GB Sandisk Ultra Micro SDHC (Class 10) 80Mb/s 2018

Giá Mới :  95.000 vnd

Giá Cũ :  155.000 vnd

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

THẺ NHỚ 32GB Sandisk EXTREME Micro SDHC (Class 10) U3 V30 100MB/S

Giá Mới :  185.000 vnd

Giá Cũ :  240.000 vnd

Thẻ Nhớ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Thẻ Nhớ 32GB Samsung EVO plus MicroSDHC (Class 10) 95MB/s

Giá Mới :  150.000 vnd

Giá Cũ :  190.000 vnd