THẺ NHỚ CF 32Gb

THẺ NHỚ CF SANDISK ULTRA 32GB 50MB/S

THẺ NHỚ CF SANDISK ULTRA 32GB 50MB/S

Giá Mới :  580.000 vnd

Giá Cũ :  630.000 vnd

THẺ NHỚ CF Transcend 32GB (133x)

THẺ NHỚ CF Transcend 32GB (133x)

Giá Mới :  750.000 vnd
THẺ NHỚ CF 32GB SANDISK EXTREME S  800X

THẺ NHỚ CF 32GB SANDISK EXTREME S 800X

Giá Mới :  800.000 vnd

Giá Cũ :  950.000 vnd